Samenleven door Samendoen!

Buurteigen is

Buurteigen is de onderneming van waaruit ik, Marijn Roze een bijdrage lever aan het samenleven in buurten, wijken, dorpen en steden. Dit doe ik door gemeentes te helpen om samen met anderen te dromen over samenleven, maar vooral door samen te doen!

Ik  ben opgegroeid in een Drents dorp waar gemeenschapszin en bijdragen aan de samenleving vanzelfsprekend waren. Vanuit die basis heb ik tijdens mijn opleiding tot planoloog de richting van sociale wijkvernieuwing gekozen. Tijdens een stage in de wijk Voorstad Oost in Deventer kwam ik voor het eerst echt in aanraking met verschillende culturen, samenlevingen en dynamieken. Dat vond en vind ik nog steeds erg interessant. Na mijn stage bleef ik (als zelfstandige) in de wijk werken en later ook in andere wijken en voor andere opdrachtgevers.

Ik deed op verschillende plekken in het land onderzoek naar de manier waarop gemeentes succesvol kunnen samenwerken met inwoners, buurten en wijken. Mijn conclusie is dat echt samenleven geen utopie is maar bestaat en mogelijk is. En dat we dat niet bereiken door grote plannen te maken, maar door het als gemeentes, bewoners en ondernemers samen te doen. Alleen dan gaan bewoners en ondernemers zich eigenaar van hun omgeving voelen, komen ze in beweging en gaan ze echt samenleven.

In de dagelijkse praktijk help ik overheden, professionals en bewoners(groepen) om hier praktisch mee aan de slag te gaan. Wil je dat ook? Bel of mail me dan!

Samenleven door samendoen

De maatschappij verandert en er wordt gezocht naar nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving. Veel overheden worstelen nog met die verandering en hun nieuwe rol. Waar het bepalen van beleid en kaders de nodige houvast geeft, is er bij de overheid een toenemend besef dat het waardevol en verantwoord is om meer over te laten aan de samenleving.

Ik geloof in die nieuwe samenleving, niet omdat de overheid het wil, maar omdat het recht doet aan de talenten en kwaliteiten van mensen, die daarmee wat hebben bij te dragen aan het samenleving in hun omgeving.

Ik heb geleerd en ervaren dat je door met bewoners en buurten contact te maken en een relatie aan te gaan je de basis legt van die nieuwe verhouding. Daarbij is de kern dat je opzoek gaat naar wat voor die buurt eigen is. Want geen buurt is hetzelfde en dus ook je aanpak niet.

Door samen met bewoners op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke droom voor hun straat, buurt of leven worden onderliggende waarden duidelijk. Het bijzondere is dat je het dan altijd met elkaar eens kunt worden.

Vanuit die gemeenschappelijke waarden bedenk je samen manieren om die droom te verwezenlijken. Waarbij je vooral zoekt naar samendoen, want dan verdwijnen onderlinge verschillen en ontstaat echt samenleven.

“Door samen met bewoners op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke droom voor hun straat, buurt of leven worden onderliggende waarden duidelijk. Het bijzondere is dat je het dan altijd met elkaar eens kunt worden.”

Waar ik jou bij kan helpen

Het aannemen van die nieuwe houding, gedrag en taal ten opzichte van de samenleving is niet iets wat vanzelf gebeurd. Vaak spreek ik gemeentes en professionals die wel willen, maar vooral worstelen met de vraag hoe ze dat moeten doen.

Professionals vinden het lastig om deze nieuwe houding eigen te maken en daarmee pragmatisch aan de slag te gaan. Gemeentes vinden het lastig om een echte relatie aan te gaan met de samenleving. En bewoners zijn zich er niet van bewust dat ze door zich actief op te stellen veel kunnen bereiken. Daardoor is het moeilijk om goed samen te werken en inzicht en gevoel te hebben bij wat er speelt in buurten en wijken en in de onderliggende relaties.

In de dagelijkse praktijk help ik gemeentes en professionals bij het aannemen van die nieuwe houding en het aangaan van een echte relatie met de samenleving. Daarnaast help ik bewoners in het vinden van hun nieuwe rol. Ik help graag, waarbij ik aansluit bij specifieke vragen.

Wat ik in ieder geval kan en doe;

  • 0 Coaching on the job voor wijkwerkers en projectleiders.
  • 0 Samen met bewoners en professionals buurten en wijken mooier en leuker maken en leren om echt samen te leven.
  • 0 Het geven van workshops en trainingen in o.a. het benutten van projecten in de openbare ruimte om samenleven te versterken en het aannemen van een nieuwe houding en gedrag ten opzichte van de samenleving.
  • 0 Het opzetten en uitvoeren van een kwalitatieve (wijk)analyse, om daarmee aan de slag te kunnen gaan.
  • 0 Onderzoek en advisering naar de werkwijze van jouw organisatie ten opzichte van de samenleving.

Opdrachtgevers

“Ook jij kan samen met bewoners en collega’s werken aan geweldige straten, buurten en wijken! Hulp nodig? Bel of mail me dan!  ”

Berichten

#6 Bewoners en gemeente ontwerpen samen de buurt

Hoe open, kwetsbaar en imperfect (willen) zijn leidt tot waardevolle samenwerking tussen ambtenaren en bewoners!  Sinds 2018 help ik de gemeente Zaanstad om meer en Lees meer

#5 Zelfwerkzaamheid – Samenwerken met bewoners aan de vernieuwing van openbare ruimte

Samenwerken met bewoners aan de vernieuwing van openbare ruimte Als gemeente écht samenwerken met bewoners aan de vernieuwing van openbare ruimte leidt tot sociale en Lees meer

#4 Use what’s strong to address what’s wrong – ABCD

Asset Based Community Development (ABCD) – Met filmpje!  Afgelopen week nam ik deel aan de eerste twee dagen van de training ‘Asset Based Community Development’ Lees meer
Lees meer berichten
Wil je ook aan de slag, maar weet je niet precies hoe? Bel of mail me dan!