Samenleven door samendoen!

Buurteigen is de onderneming van waaruit ik, Marijn Roze samen met anderen een bijdrage lever aan het samenwerken en daardoor samenleven in buurten, wijken, dorpen en steden. Dat doen we door gemeentes te helpen bij het leren samenwerken met bewoners aan projecten en opgaves.

Hier ben ik goed in

Co-creatie en participatie

Co-creatie en participatie


Door co-creatie te organiseren, betrek je iedereen die iets wil en heeft bij te dragen. Dat leidt tot een duurzaam gedragen oplossing of verandering.

Lees meer >
Wijk- en dorpsgericht werken

Wijk- en dorpsgericht werken

Door wijk- en dorpsgericht te werken, sluit je maximaal aan bij bewoners en werk je goed samen aan projecten en maatschappelijke opgaves met resultaat!

Lees meer >
Leren samenwerken met bewoners

Leren samenwerken met bewoners

Samenwerking met bewoners maakt projecten en veranderingen succesvoller en meer gedragen. Écht samenwerken vraagt wel wat van alle betrokkenen!

Lees meer >
SAMENLEVEN DOOR SAMENDOEN!

Voor wie?

Je werkt voor een gemeente en hebt zin samen te (leren) werken met bewoners en zo een duurzaam gedragen project of verandering te realiseren. Je zoekt alleen naar aanknopingspunten of handvatten. Je hebt nog wat twijfels of vermoedt dat je hierin nog iets te leren hebt of wat ondersteuning kunt gebruiken, als professional, team of organisatie.

Je hebt een of meerdere van onderstaande vragen, ervaringen of twijfels:

  • Ik heb te weinig ervaring in het samenwerken met bewoners
  • Ik heb een aantal negatieve ervaringen gehad met bewonersparticipatie
  • Mijn collega’s geloven er eigenlijk niet in
  • Ik weet niet waar ik moet beginnen
  • Als ik bewoners uitnodig zie ik steeds dezelfde mensen
  • Wat als bewoners meer willen dan ik waar kan maken?
  • Ik mag geen fouten maken
  • Zitten bewoners eigenlijk wel te wachten op samenwerken?
  • Wat vraagt het eigenlijk van mij aan vaardigheden en competenties?
  • Hoe organiseer ik samenwerking met bewoners?

Lees meer >

Wil je ook aan de slag, maar weet je niet precies hoe? Bel of mail me dan!

Wil je meer weten

Wil je ook aan de slag, maar weet je niet precies hoe? Bel of mail me dan!

Het is logisch en goed als je nog vragen en twijfels hebt over samenwerken met bewoners. Maar ga het ervaren, want daardoor word je beter! Ik help je graag.