Wie is Buurteigen?

OVER BUURTEIGEN

Buurteigen is de onderneming van waaruit ik, Marijn Roze, samen met anderen een bijdrage lever aan het samenwerken en samenleven in buurten, wijken, dorpen en steden. Dat doet Buurteigen door gemeenten te helpen bij het leren samenwerken met bewoners aan projecten, opgaven en veranderingen. Om zo gemeenschapsgericht werken vorm en inhoud te geven.

Ik ben opgegroeid in een Drents dorp waar gemeenschapszin, en bijdragen aan de samenleving,  vanzelfsprekend was. Vanuit die basis heb ik tijdens mijn opleiding tot planoloog de richting van Sociale wijkvernieuwing gekozen. Tijdens een stage in de wijk Voorstad Oost in Deventer kwam ik voor het eerst in aanraking met verschillende culturen, de dynamiek in een buurt en de rol van een gemeente in het samenwerken met bewoners en organisaties aan sterke buurten en wijken. Dat intrigeerde en raakte me. Na mijn stage bleef ik (als zelfstandige) in de wijk werken en later ook in andere wijken en voor andere gemeenten.

Ik deed op verschillende plekken in het land onderzoek naar de manier waarop gemeenten deze samenwerking succesvol kunnen vormgeven. Mijn conclusie is dat ├ęcht samenleven geen utopie is, maar goed mogelijk is en op verschillende plekken in Nederland al prima wordt vormgegeven. Niet door grootse en meeslepende top-down plannen te maken, maar door als gemeente en bewoners samen op te trekken, daar plezier in te hebben en er samen van te leren. Alleen dan gaan bewoners en gemeenten er samen het beste van maken en ontstaat samenwerking en veerkracht waardoor projecten, opgaven en veranderingen duurzaam gedragen worden gerealiseerd. En het samenleven leuker wordt en blijft.

In de dagelijkse praktijk help ik gemeenten, bewoners, ambtenaren en wijkprofessionals om hier samen op een praktisch en lerende manier mee aan de slag te gaan.

Wil je ook aan de slag, maar weet je niet precies hoe? Bel of mail me dan!

Wil je meer weten

Wil je ook aan de slag, maar weet je niet precies hoe? Bel of mail me dan!

Het is logisch en goed als je nog vragen en twijfels hebt over samenwerken met bewoners. Maar ga het ervaren, want daardoor word je beter! Ik help je graag.