Co-creëren en participeren

Een duurzaam en gedragen resultaat
De energietransitie, armoede, duurzaamheid of juist de inrichting van een veelbesproken plek; het zijn enorme opgaven die geen blauwdruk voor een oplossing hebben. Wel beseffen we ons steeds meer dat een duurzaam gedragen oplossing er een is die in gezamenlijkheid tot stand komt. Co-creatie betrekt iedereen die iets wil en heeft bij te dragen bij het proces. Samen richting een duurzaam en gedragen resultaat.

Co-creatie: iedereen draagt bij!
Co-creatie gaat over ‘samen creëren’. Ambtenaren en bewoners of bewoners onderling die samen hun schouders zetten onder een betere samenleving. In de samenleving is veel kennis, ervaring, creativiteit en verantwoordelijkheidsgevoel aanwezig. Co-creatie zorgt ervoor dat dit alles wordt gemobiliseerd en benut voor een duurzaam en breed gedragen resultaat. Omdat bewoners dan écht kunnen bijdragen én andere mensen en perspectieven leren kennen. Door co-creatie wordt een ogenschijnlijk taaie opgave heel vaak als ‘leuk!’ en ‘ik deed er echt toe’ ervaren. Mensen voelen zich eigenaar van het resultaat. Daarnaast is het een manier om polarisatie tegen te gaan. In een goed gesprek blijken onze dromen en opvattingen vaak dichter bij elkaar te liggen dan we vooraf dachten. 

Organiseren en begeleiden proces als voorwaarde; we helpen graag!
Bij co-creatie discussieer je niet over welke trede van de participatieladder ‘we’ als gemeente kiezen, maar gaan we er vanuit dat mensen er samen wel uitkomen. Het organiseren en begeleiden van een overzichtelijk proces is daarbij een voorwaarde. Daar hebben wij ervaring in. We helpen je er graag bij!

Bewoners- en overheidsparticipatie
Naast co-creatie hebben we ook ervaring met bewoners- en overheidsparticipatie. Termen die we misschien maar achter ons moeten laten als we ‘gewoon’ met bewoners willen samenwerken. Gelijkwaardig, van mens tot mens, vanuit de overtuiging dat iedereen iets bij te dragen heeft, dat ook wil en we er samen wel uitkomen. Mensen kunnen samen heel veel, laten we dat nog meer gaan ervaren. Een beter plan door, met eigenaarschap voor mensen, door hun kennis, kunde, creativiteit, ervaring en verantwoordelijkheidsgevoel voor de samenleving ruimte te geven. Daar wil jij toch ook aan werken?

 Ervaring van een opdrachtgever:
“Het herontwerp van het Marktplein was van meet af aan een enorm beladen proces, waar de hele stad een mening over had. Juist bij zo’n ontwerpopgave is een goed en eerlijk participatieproces een procesversneller. Het is Joop en Marijn gelukt de gewone Hengeloërs écht te betrekken. Dat lijkt gemakkelijk, maar dat is het niet. Alle betrokkenen werden gedwongen de dialoog met elkaar aan te gaan. In dat proces hebben ze naar elkaar geluisterd en is wederzijds respect ontstaan. Zo zijn we feitelijk in een half jaar bij een ontwerp met breed draagvlak in de samenleving uitgekomen. Dat brede draagvlak maakt ook dat we ons samen aan het eindresultaat kunnen vasthouden. Want oppositie blijft er altijd.” (Joop Nijenhuis, programmamanager Binnenstad en opdrachtgever Stedelijke Ontwikkeling bij de gemeente Hengelo)

Naar het project Marktplein Hengelo >

Wil je ook aan de slag, maar weet je niet precies hoe? Bel of mail me dan!

Wil je meer weten

Wil je ook aan de slag, maar weet je niet precies hoe? Bel of mail me dan!

Het is logisch en goed als je nog vragen en twijfels hebt over samenwerken met bewoners. Maar ga het ervaren, want daardoor word je beter! Ik help je graag.