Organisator van co-creatie en participatie

Opgaves zoals de energietransitie, armoede, duurzaamheid of de inrichting van een veelbesproken plek zijn enorme opgaves waar niemand het perfecte antwoord op heeft en waarvan we ons steeds beter beseffen dat we het echt samen moeten doen. Co-creatie kan hierbij helpen en doet recht aan iedereen die iets heeft bij te dragen.

Co-creatie gaat over het samen creëren. Wat ons betreft het liefste ambtenaren en bewoners of bewoners en bewoners die samen iets creëren voor een betere samenleving. In de samenleving is veel kennis, ervaring, creativiteit en verantwoordelijkheidsgevoel aanwezig. Co creatie zorgt er voor dat dat wordt gemobiliseerd en benut voor een geslaagd en gezamenlijk resultaat. Omdat mensen echt kunnen bijdragen én andere mensen en perspectieven leren kennen wordt co-creatie heel vaak als ‘Leuk!’ en ‘ik deed er echt toe’ ervaren en mensen voelen zich eigenaar van het resultaat. Daarnaast is co-creatie een manier om polarisatie tegen te gaan. In een goed gesprek blijken onze dromen en opvattingen vaak dichter bij elkaar te liggen dan we vooraf dachten.

Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij we niet discussiëren over welke trede van de participatieladder ‘we’ als gemeente kiezen, maar we gaan er vanuit dat mensen er samen wel uitkomen. Het organiseren en begeleiden van een overzichtelijk proces is daarbij een voorwaarde. Daar hebben wij ervaring in en helpen we je graag bij.

Naast co-creatie hebben we ook ervaring met bewonersparticipatie en overheidsparticipatie. Termen die we misschien maar achter ons moeten laten als we ‘gewoon’ met bewoners willen samenwerken. Gelijkwaardig van mens tot mens, vanuit de overtuiging dat iedereen iets bij te dragen heeft, dat ook wil en we er samen wel uitkomen. Mensen kunnen samen heel veel, laten we dat nog meer gaan ervaren.

Meer eigenaarschap van mensen door toegevoegde kennis, kunde, creativiteit, ervaring en verantwoordelijkheidsgevoel van de samenleving. Kortom een beter plan, daar wil jij toch ook aan werken?

 

Wil je ook aan de slag, maar weet je niet precies hoe? Bel of mail me dan!

Wil je meer weten

Wil je ook aan de slag, maar weet je niet precies hoe? Bel of mail me dan!

Het is logisch en goed als je nog vragen en twijfels hebt over samenwerken met bewoners. Maar ga het ervaren, want daardoor word je beter! Ik help je graag.