Gemeenteraad Midden-Drenthe gaat uit van vertrouwen en heeft respect voor elkaar en anderen

Gemeenteraad Midden-Drenthe gaat uit van vertrouwen en heeft respect voor elkaar en anderen

De gemeenteraad van Midden-Drenthe durfde het in 2022 aan om gezamenlijk een raadsprogramma op te stellen met daarin de belangrijkste prioriteiten voor de gemeente. In het raadsprogramma is ook een nieuwe bestuursstijl afgesproken met daarin de wens om beter in verbinding te zijn met de samenleving, het college, de ambtelijke organisatie en elkaar!

Als procesleider ben ik samen met de werkgroep raadsprogramma en alle andere betrokken aan de slag met deze ambitie. 

Dit doen we door onder andere:

  • Opinier├źnde bijeenkomsten te organiseren met de ambtelijke organisatie en samenleving over de grote raadsprogramma onderwerpen
  • In de werkgroep continue te werken aan kennismaken, dialoog, verbinding en gezamenlijk besluiten nemen
  • Het organiseren van 'goede gesprekken' in de gemeenteraad over het samenspel
  • Bijeenkomsten te organiseren voor college, raad en ambtelijke organisatie om elkaar beter te leren kennen en inhoudelijke onderwerpen te verdiepen
  • Gesprekken te voeren over de rol van de raad 
  • Onderzoek te doen naar passende werk- en vergadervormen die de rol van de raad versterken en ruimte bieden aan betrokkenheid van inwoners
  • Een bijdrage te leveren aan raads-communicatie

Een rode draad in alle ondernomen stappen is het continue gesprek over de bedoeling, het delen van eigenaarschap met anderen en het reflecteren op momenten en ervaringen. 

Want alleen door reflecteren en leren ontstaat echte verandering in houding, gedrag en samenspel. En dat is wat de gemeenteraad van Midden-Drenthe wil om te werken aan vertrouwen en goede besluiten te kunnen nemen die voor inwoners van belang zijn. 

Inmiddels ervaren raads- en commissieleden de sfeer in de raad als stukken beter dan voorheen. Dat is een mooie basis om de komende jaren op voort te bouwen en de ambities uit het raadsprogramma om te zetten in zichtbare en merkbare resultaten voor de inwoners!

Raadsprogramma Midden Drenthe 2022 - 2026