Organiseren van wijkgericht werken

Aansluiten bij de buurt
Wijkgericht werken is aansluiten bij de buurt en wijk. Een buurt kan een straat zijn, zes straten of een huizenblok. Het is in ieder geval het schaalniveau waar inwoners zelf betekenis aan geven en waarop ze betrokkenheid tot elkaar ervaren. Daar komen ze in beweging, is er energie en geven ze het samenleven vorm. De wijk is vaak een verzameling van buurten en de plek waar gemeentelijk beleid en projecten landen en waar allerlei professionals werken aan sterke buurten.

Samen duurzaam het verschil maken
Wil je als gemeente duurzaam een verschil maken, dan organiseer je op het schaalniveau van de wijk het proces waarbinnen bewoners, organisaties en gemeente aan een gezamenlijk plan of agenda voor de toekomst kunnen werken. Dat plan is een middel om het goede gesprek te kunnen voeren, waardoor er inzicht komt in elkaars perspectieven en belangen. Dan zien bewoners, wijkwerkers en gemeente wat ze delen en wat hen verbindt. Dat plan is Buurt Eigen, de oplossingen worden Buurt Eigen en alle gepleegde inzet is dienstbaar aan het plan, de opgaves en ambities van de wijk! Het proces om bij dat plan te komen is daarmee net zo belangrijk als het plan zelf. Als het proces op gang is gekomen en er commitment is, wordt het voor een gemeente veel gemakkelijker om samen te werken aan maatschappelijke opgaves.  

Het vraagt wat van een gemeente
Wijkgericht werken vraagt wel wat van een gemeente. Niet perse een eigen plan trekken bijvoorbeeld, maar het proces organiseren. Waarbij je vervolgens meer verbinder dan bepaler bent. En waarbij uiteindelijk beleid niet (langer) het doel is, maar een middel om het proces te faciliteren. Want het proces is het doel. Het vraagt een lerende houding. Het is namelijk geen project dat je samen draait, maar een nieuwe manier om duurzaam samen te werken met bewoners en organisaties in de wijk. Dat betekent voor medewerkers van gemeentes; leren over jezelf, je team en écht samenwerken. Van ‘we kennen elkaar en we wisselen uit’ naar ‘echte gezamenlijke inzet om de wijk verder te helpen’. De rol- en taakverdeling is veel minder interessant. Er is een opgave en de vraag is wie daar wat aan kan bijdragen. Gemeenten realiseren zich steeds meer dat ze niet alle maatschappelijke opgaven zelf kunnen realiseren. Sterker; dat dit ook helemaal niet hoeft. Maatschappelijke opgaven zijn van de samenleving en dat zijn wij allemaal. In de wijk wordt polarisatie concreet, is armoede zichtbaar en moet de energietransitie net als vele andere opgaves landen. Daar werken bewoners, gemeente en wijkprofessionals samen aan.

Met uw gemeente op pad om te leren wijk- en dorpsgericht werken
Wijk- en dorpsgericht werken is een waardevolle en betekenisvolle werkwijze om samen te werken. Waarbinnen écht wordt samengewerkt en alle inzet dienstbaar is aan de wijk. Zodat je als gemeente duurzaam het verschil maakt voor en met bewoners. We begeleiden gemeenten hier graag bij, zoals we dat bijvoorbeeld deden in de gemeente Deventer, Raalte, Almelo, Meppel en Zeewolde.

Wil je ook aan de slag, maar weet je niet precies hoe? Bel of mail me dan!

Wil je meer weten

Wil je ook aan de slag, maar weet je niet precies hoe? Bel of mail me dan!

Het is logisch en goed als je nog vragen en twijfels hebt over samenwerken met bewoners. Maar ga het ervaren, want daardoor word je beter! Ik help je graag.