Gemeente Zaanstad - Bewoners, aannemer en gemeente vernieuwen samen openbare ruimte

Gemeente Zaanstad - Bewoners, aannemer en gemeente vernieuwen samen openbare ruimte

100 inzichten over samenwerken met bewoners aan de vernieuwing van openbare ruimte.

In 2018-2020 heb ik als procesbegeleider de gemeente Zaanstad mogen helpen bij de 'Stille kracht'. De Stille Kracht is opgezet als een pilotproject om;
- bewonerstevredenheid te verhogen
- bewonersparticipatie te bevorderen
- innovatieve werkwijzen te ontwikkelen bij de vernieuwing van openbare ruimte.

Door het inzetten van training, coaching en het organiseren van reflectie heb ik het projectteam geholpen bij het (nog beter) leren samenwerken met bewoners aan openbare ruimte projecten. 

De uitspraak van één van de projectteamleden; 'Het is de kunst om imperfect te zijn, zodat mensen kunnen bijdragen' is er één die raakt. Het raakt de kern van waar het wat mij betreft om gaat. Als ambtenaar jezelf kwetsbaar opstellen, uitspreken dat je zelf niet alles kunt en weet, maar vooral samen tot oplossingen wil komen.

Dit onderzoeksproject was een prachtige een leerzame ervaring voor het projectteam. Samen actiegericht onderzoeken was een fijne manier om nieuwe dingen te ontdekken en leren. 

We hebben het project en de samenwerking uitgebreid geëvalueerd, deze lessen delen we graag met iedereen via dit rapport .