Gebiedsprogramma Nieuwstraatkwartier Almelo - Samen maken we er meer van

Gebiedsprogramma Nieuwstraatkwartier Almelo - Samen maken we er meer van

Het Nieuwstraatkwartier in Almelo, een gezellige volksbuurt met veel saamhorigheid, maar ook een wijk die leek te bezwijken onder een opeenstapeling van problemen. Om die reden ben ik in 2017 samen met Gerlinda Tijhuis gevraagd om het gebiedsteam te helpen bij de opstart en uitvoering van een gebiedsprogramma voor en met de wijk.

De werkzaamheden bestonden onder andere uit;

  • Het sparren met het gebiedsteam over het opzetten van het gebiedsprogramma
  • Interviews en werksessies ter versterking van het professionele netwerk in de wijk
  • Samen met de opbouwwerker een plan gemaakt voor de verkenning van 'blinde vlekken' in de wijk en samen gestart in de uitvoering
  • Coaching on the job van een wijkwerker
  • Advisering op het samenwerkingsproces bij de vernieuwing van een winkel/woonstraat

Dit heeft bijgedragen aan een veerkrachtig gebiedsteam en netwerk van wijkprofessionals die samen met bewoners en ondernemers de schouders er onder hebben gezet in de vervolgjaren van het gebiedsprogramma. De opbrengsten van het gebiedsprogramma zijn eind 2022 samengevat in de bijlage hieronder. 

Beeld en geluid van dit project: 

1. Visual opbrengsten gebiedsprogramma Nieuwstraatkwartier eind 2022