Wijk- en dorpsgericht werken in Lansingerland

Wijk- en dorpsgericht werken in Lansingerland

Het wijkgericht werken in Lansingerland, van kinderschoenen naar een maatje groter. 

De gemeente Lansingerland stelde in 2015 een actieprogramma wijkgericht werken vast. Om scherpte en uitvoering te geven aan dat programma ben in in 2016 gedurende twee jaar actief geweest als programmamanager wijkgericht werken. 

In die periode heb ik:

 • Bij de start tientallen gesprekken gevoerd binnen en buiten de organisatie om de bestaande situatie en verschillende perspectieven in beeld te brengen.
 • Op basis daarvan en ontwikkelingen in het land een ontwikkelingsvoorstel gedaan
 • Invulling gegeven aan het nieuwe cluster wijkgericht werken
 • Ambtenaren ondersteund bij het aangaan van samenwerkingsrelaties met bewoners(groepen)
 • Een onderzoek naar de bestaande samenwerkingen en ervaringen van bewonersgroepen met de gemeente
 • En als afsluiting een vervolgprogramma opgesteld met daarin drie sporen:
  • Van klacht naar kracht; klachten en meldingen van inwoners benutten om de energie positief om te buigen
  • Bouwen aan bewonersnetwerken en stimuleren/faciliteren van bewonersinitiatieven
  • Gemeentelijke projecten als middel om sociale cohesie en samenleven te versterken.

Met de opgedane inzichten, gemaakte analyses en het vervolgprogramma is de gemeente Lansingerland zelf verder aan de slag gegaan.