Schoon, heel & veilig - Eigenaarschap in plaats van toezicht en opruimen

Schoon, heel & veilig - Eigenaarschap in plaats van toezicht en opruimen

Schoon, heel & veilig; Waarom focus op eigenaarschap en gezamenlijheid beter werkt dan focus op repressie en opruimen. 

In opdracht van twee woningcorporaties en een gemeente heb ik in Deventer gewerkt aan schoon, heel & veilig aanpakken in drie herstructureringswijken. Door leefbaarheidsonderzoeken en het beeld op straat werd duidelijk dat de openbare en publieke ruimtes op een aantal plekken verloederd, vervuild en onveilig waren. In de drie gebieden heb ik gewerkt aan de oprichting van schoon, heel & veilig teams. 

Wijkagent, opbouwwerker, wijkconsulenten en mensen van reiniging, groen en afval die samen oog hebben voor schoon, heel & veilig in een wijk. 
We hebben met elkaar geleerd om klachten, meldingen en problemen te benaderen vanuit de overtuiging dat (veel) oplossingen het beste resultaat hebben als bewoners zich daar zelf eigenaar van voelen. We merkten ook dat veel professionele interventies altijd tot herhaling en teleurstelling leidden. 

Daarom hebben we heel veel klachten, meldingen en vragen aangepakt als; Langsgaan, contact maken, relatie opbouwen, andere bewoners er bij uitnodigen, samen het probleem en oplossingen verkennen en vervolgens (samen) uitvoeren! Altijd met de uitgesproken overtuiging dat we samen tot het beste resultaat komen. 

Op deze manier hebben we tal van verloederde plekken verbeterd, maar minstens zo belangrijk; gewerkt aan verbinding tussen wijkprofessionals, meer verbinding tussen bewoners en aan eigenaarschap van bewoners voor hun eigen leefomgeving.