Gemeente Raalte - Buurtgericht (leren) samenwerken

Gemeente Raalte - Buurtgericht (leren) samenwerken

Help ons bij de opstart en mogelijk ook uitvoering van een buurtgerichte aanpak en samenwerking in een buurt waar de leefbaarheid onder druk staat. 

De gemeente Raalte kenmerkt zich door veel dorpen met sterke zelforganiserende bewonersgroepen. In Raalte dorp zijn enkele buurten die meer stedelijke kenmerken en uitdagingen hebben. De 'aanpak' hiervan en samenwerking vraagt om iets anders dan bij de dorpen. Om die reden heeft de gemeente Raalte ons gevraagd om te helpen bij de opstart van een gebiedsgerichte samenwerking in één van haar buurten. 

Wat we gedaan hebben:

  • Bijeenkomsten georganiseerd voor de bestuurders van partnerorganisaties om commitment te krijgen op de inzet en leer en om onderzoeksruimte te organiseren;
  • Bijeenkomsten met wijkprofessionals om te werken aan wederzijds vertrouwen, een gezamenlijke droom en handvatten om samen met bewoners aan de slag te gaan. Hierbij hebben we onder andere onze kennis en ervaring met DeepDemocracy,  Assetbasedcommunitydevelopment en gesprekvaardigheden ingezet;
  • Verkenning naar relevante en behulpzame data. 
  • Straatgesprekken door wijkprofessionals met bewoners om kennis te maken, relaties op te bouwen en zicht op belangrijke thema's voor bewoners te krijgen;
  • Bijeenkomsten met groepen bewoners om te werken aan gezamenlijkheid en plannen;
  • Een evaluatie onder alle betrokkenen over de voortgang in het eerste jaar. 

Resultaat: Onze inzet heeft er aan bijgedragen dat werkers, organisaties en bestuurders in Raalte met elkaar aan de slag zijn gegaan in de betreffende buurt. Er is samen geleerd en er zijn lessen inzichtelijk gemaakt die helpend zijn voor het vervolg van samenwerking. Daarnaast is er een eerste analyse van de opgaven in de buurt opgeleverd, is er een bewonersgroep die zin heeft om samen aan de slag te gaan en hebben werkers elkaar op uitvoeringsniveau meer gevonden. Kortom een stevige basis voor bewoners, werkers en organisaties in Raalte om mee verder te gaan. 

In deze opdracht werkte ik samen met Babette te Winkel van Sohum. Ster in het begeleiden van samenwerkingsprocessen en het aangaan van conflicten!