Gemeente Meppel - Samenwerken in wijk- en dorpsgericht werken

Gemeente Meppel - Samenwerken in wijk- en dorpsgericht werken

De gemeente Meppel is in 2020 gestart om het wijk- en dorpsgericht werken door te ontwikkelen. Aan mij is in 2022 de vraag gesteld om daar een impuls aan te geven door aan de slag te gaan met wijk- en dorpsagenda's in drie gebieden. 

Ik heb bijgedragen aan deze ontwikkeling door:

  • Het opzetten van drie experimententeams met daarin betrokken en gedreven ambtenaren. Samen hebben we een eerste basis voor samenwerking in de drie gebieden gelegd. Door contacten met bewoners(groepen) aan te gaan en samen te bepalen wat er nodig is voor een goed wijk/dorpsagenda proces.
  • Daarnaast hebben we een veranderteam opgezet. Met daarin kritische multi-disciplinaire ambtenaren die:
    • de wijkagenda processen monitoren
    • Geleerde lessen inzichtelijk maken
    • Rode draden te signaleren
    • Om geleerde lessen te delen met de organisatie en zorgen dat het leidt tot echt gebiedsgericht werken en er steeds meer mensen mee gaan doen

Met deze structuur, met gedreven teams en ambtenaren is de gemeente Meppel zelfstandig verder gegaan met het werken met wijk- en dorpsagenda's. 

Deze gekozen structuur van experimenten- en een veranderteam komt uit de opleiding transitiemanagement die ik in 2022 heb gevolgd. Het is een structuur die het mogelijk maakt om grote veranderingen (in dit geval een democratische en samenlevingsgerichte) aan te jagen en bij te sturen.