Gemeente Deventer - Buurtmakers als impuls voor samenwerking en leefbaarheid in wijken

Gemeente Deventer - Buurtmakers als impuls voor samenwerking en leefbaarheid in wijken

In 2018 ontstond er bij de gemeente Deventer het besef dat er in een aantal buurten in Deventer extra aandacht nodig was om verder afglijden te voorkomen en leefbaarheid te verbeteren. 

Vanuit dat besef heb ik samen met mijn opdrachtgever de Buurtmakerij binnen de gemeente Deventer opgezet. De buurtmakerij bestaat uit mensen van de gemeente die ervaring hebben met leefbaarheid en samenwerken in buurten. Daarnaast hebben ze kennis van de gemeentelijke organisatie en zijn ze in staat te schakelen tussen de leefwereld van bewoners en de systeemwereld van organisaties. 

De buurtmakerij:

  • Is tijdelijk aanwezig in buurten en bij samenwerkingsverbanden die extra aandacht nodig hebben. De inzet is er altijd op gericht op het geheel van buurt en professionals te versterken waardoor de Buurtmakerij weer uit kan voegen;
  • Zorgt voor een integrale kijk en aanpak;
  • Maakt het gat tussen beleid en uitvoering inzichtelijk en wat daarin nodig is;
  • Brengt moed voor de wijkwerker(s) die soms door de bomen het bos niet meer zien;
  • Draagt zorg voor 'samen met inwoners'.

Na het opzetten ben ik zelf als buurtmaker aan de slag gegaan in drie buurten:

  1. Versterken van leefbaarheid in de Gerard ter Borchbuurt
  2. Samenwerking tussen verenigingen van eigenaren als motor van wijkverbetering in het Oostrik. 
  3. Steenbrugge. Versterken bewonersnetwerk en toewerken naar een wijkagenda

 Tussenevaluatie Buurtmakerij in 2019 Evaluatiedocument