Beter samenwerken met bewoners aan openbare ruimte

Beter samenwerken met bewoners aan openbare ruimte

Help ons leren om nog beter te worden in samenwerken met bewoners aan openbare ruimte projecten. 

In Deventer heb ik dat gedaan door het coachen en ondersteunen van drie projectleiders openbare ruimte bij hun 'pilot projecten'. In alle drie de projecten zijn de projectleiders gaan experimenteren met meer en betere samenwerking met bewoners ("participatie"). Mijn rol was het coachen, sparren, meeschrijven aan het samenwerkingsproces en in een aantal gevallen een procesleidersrol tijdens bijeenkomsten. 

Alle drie de projectleiders hebben laten zien dat beter samenwerken mogelijk is, dit hebben ze gedaan door:

  • informeel contact met bewoners aan te gaan
  • na te denken over bewonersruimte en invloed in het project
  • Bewustzijn te vergroten van de eigen overtuigingen en invloed in samenwerking
  • Zelf en samendoen van bewoners te stimuleren
  • En vooral te zorgen voor gezamenlijk plezier bij alle betrokkenen

De ervaringen en meerwaarde van het samenwerken zijn inzichtelijk gemaakt en worden benut bij volgende projecten en samenwerkingen. 

Dit filmpje geeft een mooie indruk van de ervaringen en ervaren meerwaarde van alle betrokkenen : Filmpje